SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ALLDAGLIG al3~da2glig (a`lldaglig Weste 1: 1951), adj. -are (i bet. 2, 3); adv.: -EN (se d. o.), -T.
Etymologi
[jfr t. alltäglich, nnt. alldagsch, holl. alledaagsch; jfr äfv. d. dagligdags, adj.]
(i sht i vitter framställning) — jfr HVARDAGLIG, ALLDAGA, ALLDAGS-.
1) (mindre br.) daglig, hvarje dag l. alla dagar förekommande. Nordforss (1805). Alldagliga åligganden. Järta V. skr. 2: 129 (1846). Till alldaglig vana öfvergången osed. Därs. 2: 199 (1846). Alldagliga förbrukningsartiklar. Forssell Stud. 2: 331 (1880, 1888). — särsk.
a) (föga br.) alldagligt ss. adv.: dagligen, hvarje dag. Bland den alldagligt dig offrande Här, / Ställ mig, O Phæbus! ej bortskymd i hopen. Lenngren 72 (1809). Solen .. ur hafvets sköt alldagligt sig höjer. Stagnelius 2: 399 (c. 1815).
b) närmande sig 2, men användt med afsiktlig öfverdrift. Krig .. utgjorde .. deras vanliga och så till sägande alldagliga varelse (dvs. tillvaro). LBÄ 44—50: 156 (1801).
2) med försvagad bet.: vanlig; hvardaglig. Lindfors (1815). (I Italien) gränsar .. öfverallt det Alldagliga till det Utomordentliga. Atterbom Minnen 355 (1818). Ju alldagligare en sak är, ju mindre efterfrågas den. C. F. Dahlgren S. arb. 4: 30 (1825); jfr a. Visserligen alldagliga men derför icke förakteliga ting. C. A. Hagberg i SKN 1843, s. 214; jfr 3. Föremålen .. voro för dem nya eller åtminstone icke alldagliga. Rydberg Ath. 26 (1859, 1866). (Hon sjöng) Med den naturlighet, dess mer behaglig / Som den visst ingalunda är alldaglig. Strandberg 5: 325 (c. 1860). Våra alldagligaste behov. E. H. Tegnér i Ydun 74 (1869). En ärelystnad, så tidigt vaknad, hör icke .. till det alldagliga. Böttiger i SAH 49: 592 (1873). Skäppan .. hade uråldrig häfd såsom alldagligt mått. Forssell Hist. II. 2: 118 (1875). Nerikesbygden har (efter fältmanövern) nu återtagit sitt alldagliga utseende, och befolkningen har återgått till sin vanliga id. VL 1895, nr 217, s. 3. — särsk. med afs. på
a) det, som på grund af sin vanlighet mindre uppmärksammas l. mindre uppskattas. Bref från .. (Tegnér) som tioårig gosse vittna om en klarhet i tanken, .. en uppmärksamhet för lifvets alldagliga förhållanden, som .. förundra oss. Böttiger 4: 91 (1847, 1869). Det alldagliga, som under vanans insegel nästan smyger sig undan vår uppmärksamhet, är just det mäktigaste här i verlden. Genberg 1: 1 (1859). Femininet, såsom en i förhållande till det alldagliga maskulinet mera karakteristisk kategori, gör sig mera än detta bemärkt af språksinnet. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 347 (1891).
b) det, som icke öfverskrider det vanliga måttet; ofta närmande sig 3. Nordforss (1805). Atterbom Minnen 316 (1818). Den beundrade gossen blef en obetydlig, en alldaglig man. Tegnér 3: 320 (1830). (Hon var) en ung vacker flicka och mottaglig för kärlek af alldaglig beskaffenhet. Lysander Skr. 231 (1875). Först den filosofiska kritiken, men aldrig det alldagliga medvetandet sätter i fråga rum- och tidsförhållandenas objektivitet. Rein Psyk. II. 1: 503 (1891). Detta är en alldaglig och föga djupsinnig sanning. Wulff Värsb. 127 (1896).
3) med tydligt framträdande bibetydelse: trivial, banal, prosaisk, platt. Den lumpna alldagliga regelbundenheten, som man lärt i skolan. Tegnér 5: 156 (1818). Att Göthe till sista stunden var mästaren och att från hans penna ej flöt något smaklöst eller alldagligt, är jag den förste att erkänna. Claëson 2: 315 (1855); jfr 2 b. Frasens alldagliga, utslitna beskaffenhet. Estlander Konsth. 218 (1867). En uppfattning af alldagligaste slag. Därs. 220. Du behöfver söka en högre fullkomlighet, än den alldagliga vane-tron menar. Rudin 1 Evigh. 2: 126 (1878).
Spoiler title
Spoiler content