SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANAMMANSVÄRDHET anam3ans~ væ2rdhet l. 0300~2, r. l. f.; best. -en.
(bl. i kyrklig stil) egenskap(en) att vara anammansvärd. Frälsningsordets trofasthet och anammansvärdhet. Rudin 1 Evigh. 2: 238 (1878).