SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANAMNES an1amne4s, r. (f. G. Dalin); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. anamnese, af gr. ἀνάμνησις, erinring, hågkomst; jfr ἀναμιμνήσκειν, återkalla i minnet. Jfr AMNESI samt MINNE]
med. (en patients) redogörelse (ur minnet) för (sitt) föreg. hälsotillstånd o. d. Taga upp anamnes(en). Collin Ordl. (1847). NF (1876). S. A. Pfannenstill i Hygiea 1897, 2: 582.
Spoiler title
Spoiler content