SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANSAMLA an3~sam2la, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se d. o.).
Etymologi
[efter t. ansammeln; jfr d. ansamle sig samt AN, adv. II 3, o. SAMLA]
naturv. o. tekn. samla (till allt större mängd l. hög), hopa samman (under långsam tillökning l. gm tillförsel efter hand), anhopa; i sht refl. l. i pass.: (småningom l. efter hand) samlas l. samla sig. Ofvanför det förträngda stället blir strupen vanligtvis utvidgad derigenom att foder der ansamlas. Lundberg Husdj. 349 (1868). (Dibarnen) förstå icke att hosta upp, hvarföre slemmassor ofta ansamlas i lungorna. Hallin Hels. 2: 130 (1885).
Spoiler title