SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1903  
ASTMA as4tma, r.; best. -an.
Etymologi
[jfr t. o. eng. asthma, fr. asthme, af gr. ᾶσϑμα, andtäppa, besläktadt med ἄζειν, flåsa, o. ἄειν, blåsa]
med. kronisk andtäppa (se d. o. b); jfr BRÖST-TÄPPA. Asthma eller Brösttäppa. N. Rudbeckius Likpred. öfv. And. Jönsson G 3 b (1671). Levertin Williams Bröstsjukd. 81 (1838). Likaledes hindras andedrägten genom kontusioner på bröstet, .. nervösa anfall vid s. k. bröstkramp; i detta sistnämda fall benämner man vanligen andfåddheten och den försvårade andedrägten astma. Uhrström Hemläk. 10 (1879, 1884). Bronkial astma. Sjukdomen utmärker sig genom anfallsvis uppträdande svår andnöd. J. G. Edgren i Förel. f. sjuksköterskeelev. 3: 94 (1898).
Ssgr: ASTMA-ANFALL30~02 l. ~20. Karakteristiskt för astmaanfallet är den långdragna och mödosamma utandningen; inandningen åter igen försiggår relativt lätt. J. G. Edgren i Förel. f. sjuksköterskeelev. 3: 94 (1898).
-CIGARETT~102. farmak. cigarett för astmapatient. Astmacigaretter äro vanliga cigaretter deri tobaken blifvit uppblandad med bladen från någon af de ofvannämnda växterna (dvs. spikklubba, belladonna l. bolmört). Ekenberg (o. Landin) 37 (1888). Lindgren Läkem. (1902).
-PAPPER~20. farmak. salpeterpapper som vid förbränning afgifver en ånga som anses hälsosam för astmapatienter. Lindgren Läkem. (1902).
-PATIENT~102. Ekenberg (o. Landin) 37 (1888). Bergqvist Luft- o. solbad 16 (1899).
-PULVER~20. pulver mot astma. Det s. k. Astmapulvret är lindrigt torkade och pulveriserade blad af Datura Stramonium (Spikklubba)(,) Atropa Belladonna och Hyoscyamus niger (Bolmört), blandadt med några procent salpeter. Ekenberg (o. Landin) (1888).
-ÖRT~2. farmak. drogen folium stramonii, stramonium, spikklubbeblad. Lindgren Läkem. (1902).
Spoiler title
Spoiler content