SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1903  
ATMOSFÄRISK at1mosfä4risk, äfv. -må-, l. -svä4r- l. 4r-, stundom ATMOSFERISK -e4r- (atmosphe´risk Weste, atmåsvä´risk Almqvist), adj.
Etymologi
[jfr d. atmosfærisk, holl. atmosferisch, t. atmosphärisch, eng. atmospheric, fr. atmosphérique]
adj. till ATMOSFÄR. — särsk. till 2: som förekommer i l. hör till l. rör jordens luftkrets; luft-; äfv.: pneumatisk. P. J. Bergius i VetANH 3: 316 (1782). Atmospherisk luft. B. R. Geijer Därs. 5: 124 (1784). Vatten af atmosferisk temperatur. Berzelius i Årsber. t. VetA 1841, s. 12. Växternas förmultnande grundämnen .. förvandlas till luftformiga föreningar eller atmosferiska grundämnen, d. v. s. sådana, som innehållas i den atmosferiska luften. Arrhenius Jordbr. 1: 8 (1862). Vid den atmosferiska jernvägen .. har (man) försökt begagna det atmosferiska trycket för att åstadkomma rörelsekraften. Dahlander Fys. 222 (1886). De .. växlande, atmosfäriska företeelserna värme, fuktighet, vindar (osv.). H. E. Hamberg i Sveriges rike 1: 283 (1899).
Spoiler title