SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFPRESSA a3v~präs2a, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. afpresse, t. abpressen]
— jfr PRESSA, AFPERSA.
1) (mindre br.) gm pressning afsöndra l. aflägsna (en vätska ur ngt); utpressa. Heinrich (1814). Med en pålagd tyngd afprässar man saften ur köttet. M. Nylander enl. Kindblad (1867). Schulthess (1885). — (föga br.) med indirekt obj. A(fpressa) citronen all saften. Dalin (1850).
2) bildl.: liksom gm tryck aftvinga (ngn ngt).
a) om penningar l. andra egodelar: gm våld l. hot tvinga (ngn) att lämna från sig (ngt); utpressa (ngt) af (ngn). Flygskrift 17 Juli 1656. Den skatt .. (en god regent) upbär, (har) ej blifvit blodsvettande undersåtare afprässad. Tessin Bref 2: 95 (1754). Svedelius i SAH 44: 162 (1868). (Hastings) afpressade furstinnorna af Audh en million p. st. genom tortyr och svält. Kêrsner i NF 6: 816 (1882).
b) om åtgärd l. uttalande l. beslut: med våld l. tvång l. hot genomdrifva l. framkalla (ngt) af (ngn); aftvinga (ngn ngt). De fredspreliminärer, som Carteret .. ”afpressade” svenska regeringen. Malmström Hist. 1: 137 (1855). Denna bekännelse .. skulle blifvit dem afpressad genom tortyren. Rydberg Frib. 387 (1857, 1866). (Johan Georg) tänkte .. afpressa kejsaren .. de medgifvanden, som hittills blifvit protestanterne förvägrade. Weibull i Ill. Sv. hist. 4: 204 (1881). (†) Höge motiver (hafva) oss thed consilium (dvs. detta beslut) .. afprässat. RP 4: 18 (1634).
c) om känsloutbrott: frampressa l. framtvinga (ngt) hos (ngn). Denna tystnad (skulle) innan kort afpressa Samniterna klagoskri och suckar. Kolmodin Liv. 3: 131 (1832). En skarp stöt .. afpressade honom ett rop af raseri. Topelius Fält. 4: 291 (1864). — närmande sig 1: Denna nyhet a(fpressa)de honom svettdroppar. Dalin (1850). Kassius Dio .. mödar sig att afpressa oss tårar öfver Roms förnedring. Rydberg Rom. d. 114 (1882).
3) bokb. fullborda pressningen af; färdigpressa. Afpressa en bok. Deleen (1836, under abpressen). Boken inpressas .. hvarefter .. den bildade falsen afpressas emellan släta, linieräta bräder. AHB 111: 25 (1856, 1882).
4) (föga br.) gm pressning åstadkomma afbildning af (stämpel). Man begynte att utskära formulärer i träd .. och att svärta och aftrycka dem eller afpressa dem. Geijer I. 1: 253 (1845).
Ssg (till 3): AFPRESSNINGS-MASKIN310~02. Tekn. tidskr. 1867, s. 163.
Spoiler title
Spoiler content