SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
BARLASTA ba3r~las2ta (ba`rlasta Weste, bàrlássta Almqvist) l. BALLASTA bal3~las2ta, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.).
Etymologi
[jfr fsv. barlastadher (p. pf.), d. ballaste, holl. o. t. ballasten, eng. ballast; till föreg.]
förse (ngt) med barlast.
1) till BARLAST 1. Alle Siömän äre plicktige .. at hielpa lasta, bahrlasta och vthreda Skipet til segels. Sjöl. 1667, Skipmn. 2. Är Skeppet mycket flackgående, kan det Barlastas med sten, ty et sådant Skepp är altid styft af sig sjelf. D. Sjöbohm Sjömanöv. 11 (1787). — särsk. i p. pf. ss. adj.: försedd bl. med barlast. (Törngren har från Karlskrona) barlastad begifvit sig til Dantzig för att söka fragt. Törngrenska målet 14 (1801). Gemenligen seglar ett barlastadt fartyg bättre fördevind, och ett lastadt bättre bidevind. Roswall Skeppsmanöv. 1: 176 (1803). En större barlastad oceanångare .. strandade nyligen på engelska kusten. Tekn. tidskr. 1898, A. A. s. 256. jfr: The Lybeske kastade vth Rogh, Korn och annat som the hadhe innan bordz, och bleffue så gott som baarlastade. Tegel G. I 2: 34 (1622; jfr följ. art.). jfr äfv.: Såsom barlastade (må äfven) anses fartyg, hvilkas lastqvantitet är i förhållande till deras drägtighet af ringare betydenhet. SFS 1892, nr 34, s. 59.
2) till BARLAST 2. Gondolen (till en luftballong) barlastas med små sandsäckar. Almquist (o. Lagerstedt) Naturk. 2: 39 (1880, 1896).
3) till BARLAST 3: medelst barlast gifva (ngt) det rätta tyngdförhållandet. En kista, som jemt barlastas. Roswall Skeppsmanöv. 1: 206 (1803). (Sälteprofvaren) består af ett nedtill utblåst och med blyhagel ballastadt glasrör, försedt med skala. Frykholm 105 (1881, 1890).
4) till BARLAST 4. SFS 1873, nr 3, s. 30. Från Kloten, der god tillgång på masugnsslagg fans .., ballastades ungefär 2,67 K(ilometer) .. af banan. G. M. Dalström i Tekn. tidskr. 1877, s. 184. Om de (dvs. järnvägsspåren) varit ballastade med andra ämnen (än krossad sten). H. Lemke Därs. 1899, A. B. s. 132. Anm. I denna bet. förekommer äfv. ballastera, -ing. Ber. om Wasa jernv.-byggn. 45 (1884). H. Lemke i Tekn. tidskr. 1899, A. B. s. 132.
5) till BARLAST 5. Han är försvarligt barlastad (han har fått bra till bästa).
Spoiler title
Spoiler content