SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
BARLASTARE ba3r~las2tare l. BALLASTARE bal3~las2tare, r. l. m.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
Etymologi
[bildadt af BARLAST, BALLAST; jfr mnt. o. holl. ballaster med andra bet.]
fartyg som går i barlast. Ordn. 19 Nov. 1636, mom. 4; jfr Ordn. 16 Juni 1668, mom. 4.
Spoiler title
Spoiler content