SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1902  
BEHARNESKAD, p. adj.
Etymologi
[sannol. efter t. beharnischt; jfr holl. beharnast; se BE- o. HARNESK]
(†) iklädd harnesk, harneskklädd. På den wänstre hielmen ståhr åth den högre sijden een swart beharnesket arm. Friherrebref för A. Larsson Natt och Dag (1678; koncept i Riksarkivet).
Spoiler title