SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1910  
DENDROLOGI dän1drologi4 l. -drå- l. -drω-, l. -lå-, i Sveal. o. Norrl. äfv. -ji4, äfv. dändrol1- l. dendrol1- osv., r. (l. f.); best. -en, äfv. -n.
Etymologi
[jfr t. dendrologie, eng. dendrology, fr. dendrologie, nylat. dendrologia, bildadt af gr. δένδρον (jfr TRÄ) o. -λογια, lära, vetenskap (jfr ASTROLOGI, TEOLOGI m. fl.)]
bot. o. trädg. lära(n) om träden. Kalm Resa 1: 384 (1753). Wikforss (1804; under dendrologie). NF (1879).
Spoiler title