SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1911  
DEXTRIN däkstri4n, r. l. n.; best. -en l. -et; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. dextrin; af fr. dextrine, bildadt 1833 af J. B. Biot o. J. F. Persoz medelst den i kem. ämnesnamn vanl. afledn.-ändelsen -ine (-in) af (fr. dextre l.) lat. dextra, högra handen l. sidan, till dexter (se DEXTERITET), på grund af ämnets egenskap att vrida polarisationsplanet åt höger]
kem. (o. tekn.) benämning på vissa, ur stärkelse bildade kolhydrat som lösas i vatten men ej i alkohol, stärkelsegummi. Berzelius Årsber. t. VetA 1834, s. 281. De underjästa ölsorterna utmärka sig .. genom en större halt af socker och dextrin. Industr. bok 2: 197 (1861). Dextrin är en amorf, hvit eller gulhvit massa eller ett finkornigt pulver, som lätt löses i vatten till en vid större koncentration gummilik vätska utan utpreglad lukt eller smak. Hammarsten Fysiol. kemi 52 (1883). Dextrin; tullbehandlas såsom Stärkelse. SFS 1886, nr 79, s. 9. Dextrinen har en mångfaldig användning: den användes numera i stället för gummi arabicum i tygtryckerierna, i tapet- och tändsticksfabrikerna, till appretering och stärkning af tyger, till glasering af kort och papper .. och till många andra ändamål. A. F. Westerlund i LAHT 1886, s. 320. Upphettas stärkelse till 200°, öfvergår den till dextrin eller stärkelsegummi. Holmström Naturl. 100 (1888, 1895). Dextrin är kollektivbenämningen för de lösliga mellanprodukter mellan stärkelse och maltsocker, vilka uppstå vid hydrolys av amylopektin medels amylas eller svaga syror. Euler Växtkemi 1: 73 (1907).
Ssgr: DEXTRIN-GUMMI03~20. fabriksmässigt framställd dextrin (äfv. innehållande stärkelse o. drufsocker). Dextrin-gummi i stycken (att nyttja i stället för gummi arabicum). Expos. af sv. slöjdprod. i Sthm 1847, s. 62. Dextrin eller Dextringummi, i bal. SFS 1902, nr 107, s. 5.
-HALTIG~20. som innehåller dextrin. Bierkulör .. är dextrinhaltig. 2 Uppf. b. 4: 541 (1899).
Spoiler title