SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1916  
DISKARE dis3kare2, m.; best. -en, äfv. -n; pl. =.
manlig individ som har till yrke att diska (i sht på restaurang); jfr DISKERSKA. Schulthess (1885). En neger sökte anställning som diskare hos dr Rubin. SvD(L) 1903, nr 317, s. 7. LD 1908, nr 302, s. 3.