SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERARBETE äf3ter~arbe2te, äv. ~ar2-bete, n.; best. -et; pl. -en.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
(i sht i fackspr., särsk. tekn.) (mindre) arbete som följer efter ett annat (det egentliga l. huvudsakliga); avslutande arbete som erfordras, innan ngt är fullt färdigt, kompletteringsarbete; äv.: arbete på övertid efter den kontrakterade arbetstidens slut. (Gjutformen bör) vara möjligast skarp, .. så att allt efter-arbete, förmedelst filning, svarfning och mera dylikt, .. besparas. Almroth Karmarsch 82 (1838). De dagar då väderleken tvang oss att stanna ”inomhus”, hade jag alltid efterarbeten att utföra, kartskisser, profiler och anteckningar m. m. Hedin Gm Asien 1: 312 (1898). Den .. svåra (järnvägs-)banken vid Österhagen, som vållat så mycket efterarbete. SD(L) 1901, nr 516, s. 3. Efterarbete är icke alltid ett straff. Arcadius Folkskoleped. 140 (1903; om arbete som ålägges lärjunge efter l. vid sidan av det egentliga skolarbetet).
Spoiler title
Spoiler content