SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERDATERA äf3ter~date2ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[till EFTER- 8 o. DATERA 1; jfr d. efterdatere, eng. afterdate]
förse (en handling o. d.) med senare datum än det rätta, postdatera. Serenius (1734; under post-date). Jungberg (1873). Klint (1906).
Spoiler title
Spoiler content