SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
efterdatera
efter|­dat·­era verb ~de ~t 1efter datera
Finita former
efterdaterarpresens aktiv
efterdateraspresens passiv
efterdateradepreteritum aktiv
efterdateradespreteritum passiv
efterdateraimperativ aktiv
Infinita former
att efterdaterainfinitiv aktiv
att efterdaterasinfinitiv passiv
har/hade efterdateratsupinum aktiv
har/hade efterdateratssupinum passiv
Presens particip
efterdaterande
Perfekt particip
en efterdaterad + substantiv
ett efterdaterat + substantiv
den/det/de efterdaterade + substantiv