SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERSJUNKA äf3ter~ʃuŋ2ka, v. -er, -sjönk, -sjönko, -sjunkit, -sjunken. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr t. nachsinken]
(i sht i fackspr., numera föga br. utom ss. vbalsbst. -ning) om (mindre) ned- l. hopsjunkning (av en massa o. d.) som inträffar efter (l. ss. fortsättning av) en föregående (o. huvudsaklig) sjunkning. Sedan den sammanskrufvade murmassan ej vidare eftersjunker. Brunius Metr. 516 (1854). SFS 1889, Bih. nr 63, s. 15 (: eftersjunkning).
Spoiler title
Spoiler content