SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERSJUKDOM äf3ter~ʃɯ2kdωm, vard. äv. ~ʃuk2-, äv. ~ʃɯkdωm2 l. -ʃuk-, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 c; jfr d. eftersygdom, t. nachkrankheit]
sjukdom som uppträder efter o. ss. följd av en förut genomgången, följdsjukdom. Välmente Tanckar Om den härtils gängse .. Barna-Mässlingens .. Efter-Siukdomar. J. C. Nordenheim (1722; boktitel). Skarlakansfebern har .. många komplikationer och eftersjukdomar. Ribbing Barns fostr. 135 (1892). Wretlind Läkareb. 7: 30 (1899).
Spoiler title
Spoiler content