SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
EROTIKER erω4tiker l. 0302, m.||ig.; best. -n; pl. = l. (med lat. pl.-form) erotici -isi.
Etymologi
[jfr t. erotiker]
1) person av erotisk läggning. Luktsinnets starka utveckling är något typiskt för .. erotici. Böök Stagnelius' ungd.-lyr. 104 (1911).
2) (numera föga br.) kärleksdiktare. Gynther Conv. (1846). Lysander Tre föredr. 33 (1855).
Spoiler title
Spoiler content