SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
EXPANSION äk1spaŋʃω4n l. -pan- (äckspannschón Dalin), r. (f. Dalin (1850), WoJ (1891)); best. -en, vard. i Sveal. o. Norrl. äv. =.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. expansion; av senlat. expansio (-ōnis), vbalsbst. till lat. expandere (se EXPANDERA)]
1) utvidgande, utvidgning.
a) fys. o. tekn. eg., i fråga om (särsk. gasformig) kropp; stundom närmande sig bet.: elasticitet, spänstighet. Wallerius Tank. 6 (1776). (Gasen) utöfvar .. på det omslutande kärlets väggar en tryckning, hvilken just utgör hvad man kallar gasens expansion, spänstighet eller tryck. Fock 1Fys. 141 (1853). Man (indelar) lokomotiven efter arten af ångans tillgodogörande i sådana med enkel expansion, tvillinglokomotiv, och sådana med dubbel expansion, compoundlokomotiv. 2UB 9: 180 (1905). — särsk. i uttr. gå med expansion, om ångmaskin å vilken ångtilloppet avstänges innan pistongen nått cylinderbottnen, varefter pistongen framdrives av ångans expansionskraft. Fock 1Fys. 499 (1855).
b) i överförd o. bildl. anv. Atterbom i Phosph. 1811, s. 571. Industrien .. fordrar friheten af en fullkomlig expansion åt alla sidor. Geijer I. 8: 252 (1838). Om en föreställning för med sig en viss känsla, utbreder sig denna känsla också öfver de andra föreställningarna i vårt medvetande (känslans expansion). Larsson Psyk. 45 (1896). ”Englands” expansion till ”Storbritannien” och sedan till ”Större Britannien”. Steffen Krig 2: 43 (1915).
2) (†) vid rymd. Thenna cìrckelrunde och wijde expansion. Muræus Arndt 4: 16 (1648; om himlen).
Ssgr: (1 a) EXPANSIONS-BLÄCK. järnv. dilatationsbläck. SJ 2: 203 (1906).
(1 a) -CYLINDER. å ångmaskin: cylinder i vilken ånga införes endast under en del av kolvslaget. TT 1872, s. 226.
(1 b) -DRIFT. Klercker Cuba 55 (1898). Det brittiska världsväldets .. expansionsdrift. Steffen Krig 1: 4 (1914).
-KRAFT.
a) till 1 a. VetAH 1802, s. 19. Luftpartiklarnes sträfvan att aflägsna sig från hvarandra, en sträfvan som man benämnt expansionskraft, tension, spänstighet eller elasticitet. Rubenson Meteor. 9 (1880).
b) till 1 b. Ehrenheim Phys. 1: 18 (1822; i fråga om förnuftet). Kristendomens expansionskraft. Rydberg KultFörel. 5: 273 (1887).
(1 a) -KULA. mil. gevärskula vars urhålkade bakre del under invärkan av krutgasernas tryck vidgas så att kulan utfyller pipans räfflor. UB 6: 83 (1874).
(1) -MÖJLIGHET~002 l. ~200. särsk. till 1 b. Jordbrukets expansionsmöjligheter. 2NF 19: 1391 (1913).
Spoiler title
Spoiler content