SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRFÖLJELSE förföl4jelse l. fœr-, i Sveal. äv. 0302 (förfö´ljelse Weste), r. l. f. (m. Sahlstedt (1773), ÖoL (1852)); best. -en; pl. -er.
vbalsbst. till FÖRFÖLJA.
1) (mindre br., numera nästan aldrig i militärt fackspr.) till FÖRFÖLJA 1; jfr FÖRFÖLJNING 1. Blå styrka .. undgående förföljelse genom att ånga genom Stockholms skärgård. IllMilRevy 1898, s. 111. Nilsson FestdVard. 136 (1925).
2) till FÖRFÖLJA 2. Utstå förföljelse. Salighe äro the som lidha förfölielse för rettwisona skul. Mat. 5: 10 (NT 1526). Alcimus then .. j förfölgelsens tijdh skemligha aff fallen war. 2Mack. 14: 3 (Bib. 1541). (De kristna) undergingo hårda förföljelser, för sin Tro. Lindblom Cat. 5 (1811). — jfr RELIGIONS-FÖRFÖLJELSE.
Ssgr (i allm. till 2): A: FÖRFÖLJELSE-ANDA. (-se- c. 1750 osv. -ses- 1788) (numera mindre br.) sinnelag som utmärkes av benägenhet l. lust att förfölja motståndare o. olika tänkande. HSH 9: 135 (c. 1750). Det underlägsna partiet betraktade sitt fall .. såsom en verkan af sina segrande fienders orättvisa förföljelse-anda. Malmström Hist. 1: 339 (1855). Lundell (1893).
-FÖRESTÄLLNING~1020. psykiatr. förföljelseidé. Hallin Hels. 2: 294 (1885).
-IDÉ. psykiatr. vid sinnessjukdom, särsk. förryckthet (paranoia), uppträdande falsk föreställning hos den sjuke att han förföljes o. motarbetas av viss(a) person(er); vanl. i pl. Svenson Sinnessj. 97 (1907). Gadelius Själsl. 3: 244 (1922).
-IVER. Möller (1790). särsk. till 1. Då stöfvaren i sin förföljelseifver springer öfver spåret. Hahr HbJäg. 547 (1866).
-LUST o. -LUSTA. Thomander Pred. 1: 460 (1849: förföljelselustens). Ljunggren Est. 2: 200 (1860: förföljelselusta).
-MANI. psykiatr. sjukligt tillstånd (sinnessjukdom) som karakteriseras av förföljelseidéer. Lida av förföljelsemani. Strindberg Hafsb. 255 (1890).
-VANSINNE~020, äv. ~200. (mindre br.) förföljelsemani. Wretlind Läk. 9—10: 244 (1902).
-VANVETT~02 l. ~20. (mindre br.) förföljelsemani. Sultanen .. lider af fullt utbildadt förföljelsevanvett. AB 1896, nr 210, s. 3.
B (†): FÖRFÖLJELSES-ANDA, se A.
Spoiler title
Spoiler content