SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRMODAN förmω4dan l. fœr-, i Sveal. äv. 032 (förmo´dan Weste), r. l. f.; i best. anv. utan slutartikel. Anm. I pl. användes motsv. form av FÖRMODANDE (jfr anm. under d. o.).
vbalsbst. till FÖRMODA.
1) till FÖRMODA 2; ofta konkretare: vad som förmodas, antagande, gissning. Det är bara en (lös) förmodan. I l. under (den) förmodan att osv. I förmodan at the .. lära teckas låta samma (förslag) .. expedieras ju förr thess häldre. 2RARP 4: 321 (1727); jfr 2. Envallsson Schlenzh. 74 (1796). En skarpsinnig Lärds förmodan. Geijer Häfd. 250 (1825). I detta fall visade sig min förmodan riktig. De Geer Minn. 1: 177 (1892). Jag har sett mer än en .. framställd förmodan bekräftas genom nya fynd. Nilsson FestdVard. 10 (1925). — särsk.
a) i uttr. efter, stundom enligt (ngns, all) förmodan, efter (allt) vad man (ngn) förmodat l. väntat, efter (ngns) förväntan; förr äv.: efter vad man kan förmoda, efter vad som är troligt. (Sv.) Efter förmodan (fr.) selon les apparences, autant qu'on le peut el. à ce qu'on en peut préjuger. Weste (1807). Enligt förmodan träffade jag vid öfra Ob några så kallade Kasymska eller Kondinska Samojeder. Castrén Res. 2: 135 (1845). Det gick efter förmodan. Auerbach (1908).
b) i uttr. (e)mot, förr äv. utan l. utom (ngns, all) förmodan, mot (ngns) antagande l. (ngns, all) förväntan. Linc. Pp 6 a (1640). Miszhelligheten (i Uppsala) förminskades så småningom; och tog .. emot allas förmodan flux sitt afträde. Swedberg Ungd. Tilägn. § 4 (1709). Att Jag .. utom förmodan blef förbijgången. VDAkt. 1737, nr 324. Emot min förmodan togs detta väl af Cedersköld. De Geer Minn. 1: 138 (1892).
2) (†) till FÖRMODA 4: hopp, förhoppning, förväntan. IndSvec. (1641). När wij alle stode vthi then goda Förmodan, at wij .., innan fåå Dagar, skulle kunna warda affärdigade (från riksdagen). SvRStBesl. 1660, s. A 2 b. Det lyckades öfver all förmodan. Moberg Gr. 295 (1815). Gäcka, öfverträffa ngns förmodan (förväntan). Cavallin (1875).
Spoiler title
Spoiler content