SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
FASS-
Etymologi
[av t. fass, motsv. FAT]
(†) fat; i ssgr.
Ssgr (†): FASS-BINDARE. tunnbindare. Barckhusen Cotossichin 81 (1669).
-BINDERI. Flintberg Lagf. 6: 111 (efter handl. fr. 1720).
-HOLT. (-holdt 1640) [jfr nt. fatholt, t. fassholz] ämne till stäver i tunnor l. fat. OxBr. 11: 761 (1640).
Spoiler title
Spoiler content