SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1930  
HEKATOMB hek1atom4b, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(med fr. stavning -tombe 1769)
Etymologi
[efter lat. hecatombe, gr. ἑκατόμβη, eg.: offer av hundra oxar, av gr. ἑκατόν, hundra (se HEKTO-), o. βοῦς, oxe (se KO); vanl. om större offentligt offer, varvid icke nödvändigtvis oxar behövde offras]
1) rel.-hist. (i fråga om förh. under antiken) stort offer (urspr. av hundra oxar). Wennerdahl (1748). Johansson HomOd. 4: 352 (1844).
2) (i sht i vitter, ngt ålderdomlig stil) i överförd anv.: (större) offer l. gåva l. tacksamhetsgärd. För den konsten var man Eder en Hecatombe skyldig. Posten 1769, s. 431. Larsson Stud. 81 (1899).
3) om ofantlig mängd av ngt. CAEhrensvärd Brev 1: 67 (1782). (Krigiska furstar) offra milliarder af sparadt välstånd, hekatomber af menniskolif. KrigVAH 1885, s. 117. Då detta krig en gång är slut, skola hekatomber av böcker skrivas därom. Hedin Front. 14 (1915).
Spoiler title