SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1933  
IROKVER l. IROKER, sbst. pl.
Ordformer
(iroquer c. 1720. iroqver 1773)
Etymologi
[av fr. iroquois (se IROKES)]
(†) irokeser (se IROKES 1). Engelländarne (i Nordamerika), hwilka .. äro sammanknippade med Iroquerne emot Frantzoserne. HC12H 2: 56 (c. 1720). 1Saml. 3: 307 (1773).
Spoiler title