SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1939  
KYRKOBOK ɟyr3kω~bω2k, äv. ɟœr3-, l. (i bet. 1) KYRKBOK ɟyr3k~, äv. ɟœr3k~ (Anm. Jfr beträffande uttalens bruklighet anm. under KYRKA), r. l. f.; best. -en; pl. -böcker.
Ordformer
(kyrk- 1749 osv. kyrke- 16571755. kyrko- 1637 osv. — Se för övr. KYRKA)
1) (i officiellt spr. kyrko-, i icke officiellt spr. vanl. kyrk-) till KYRKA 1: bok avsedd för l. innehållande av en församlings prästerskap förda anteckningar över församlingsmedlemmarna o. församlingens angelägenheter; numera i sht om de böcker som innehålla förteckning över församlingsmedlemmarna o. anteckningar om deras kyrkliga o. borgerliga förhållanden; i sht förr äv. i vidsträcktare anv., om församlingens räkenskapsböcker, inventarier, protokoll o. d. VDBötB 1637, s. 95 (om kassabok). (När kaplanen förrättar dop, skall han) kungiöra Kyrkeherden sådant (dvs. vilka faddrarna äro) ..; På thet .. Barnsens, tillijka med Faddrarnas Namn, i Kyrkeboken (må) inskrefne blifwa. Kyrkol. 3: 5 (1686). I hvarje församling af svenska kyrkan skola .. föras följande kyrkoböcker: A. Församlingsbok; B. Bok öfver obefintliga (osv.). SFS 1910, nr 144, s. 1. — särsk. i jämförelse. När man sjelf är så gammal som en kyrkbok. Atterbom FB 294 (1818).
2) (numera bl. tillf., arkaiserande) till KYRKA 1, 4, om ngn av de ”kyrkliga böckerna” (se KYRKLIG 2); i sht i pl. Dijkman AntEccl. 318 (1678, 1703). Agardh BlSkr. 1: 73 (c. 1855). Hjärne K12 25 (1902). jfr: Kyrkobok .. Psalmbok, som man brukar medhafva till kyrkan, eller som man der har liggande till bruk vid gudstjenst. Dalin (1852).
Ssgr (till 1): A: KYRKOBOK-FÖRA, -ing. (i kanslispr.) anteckna l. införa (ngn) i kyrkobok; i sht i pass., särsk. i p. pf.; äv. i abs. anv.: föra kyrkoböcker. Församling .. med egen kyrkobokföring. SFS 1894, nr 62, s. 2. Det kyrkobokförande prästerskapet. BtRiksdP 1904, I. 1: nr 21, s. 52. Den kyrkobokförda folkmängden i Stockholm. SvD(A) 1933, nr 1, s. 3.
Ssgr (adm.): kyrkobokförings-distrikt. del av församling (distrikt) med egen kyrkobokföring. SFS 1921, s. 1942.
-förordning. BtRiksdP 1902, I. 1: nr 56, s. 18. 1894 års kyrkobokföringsförordning. TFolkbildnArb. 1922, s. 15.
-ort. Den anklagades hemvist (kyrkobokföringsort). SFS 1900, nr 82, s. 11.
B: KYRKOBOKS-UTDRAG~02, äv. ~20. VDAkt. 1784, nr 129.
Spoiler title
Spoiler content