SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1945  
MÅNSKEN 3n~ʃe2n, n., best. -et; pl. (i bet. 2, tillf.) = (Hedin KrRyssl. 492 (1915)).
Ordformer
(mån- 1556 osv. måna- 17051898. måne- 15821932. -sken 1690 osv. -skin 15561898 (i rim))
Etymologi
[fsv. manaskin; jfr d. maaneskin, isl. mánaskin, mht. mānschīn (t. mondschein), eng. moonshine; av MÅNE, sbst.2 1, o. SKEN]
1) månens ljus, månljus. Klart, vackert månsken. Promenera, svärma i månskenet. Augusti månsken. G1R 26: 599 (1556). Det går som lappa vantar i månsken. Rhodin Ordspr. 40 (1807); jfr LAPPA 1 f. En vålnad, som spökar omkring i månskenet. Tegnér (WB) 3: 152 (1817). Nu sofver hans fagra Södermanland / I månskenets klara ljus. Snoilsky 4: 51 (1887). RinglekSkansen 5 (1898). — jfr AUGUSTI-, POLIS-MÅNSKEN m. fl. — Anm. Ordet är den vanligaste o. äv. folkliga beteckningen för månens ljus, men användes sällan i nutida fackspr., där det ersättes av ordet månljus. Det användes gärna om klart o. rikt flödande månljus (ss. vid fullmåne). — särsk.
a) (†) om den tid som förflutit sedan nytändningen. Rålamb 4: 124 (1690).
b) bildl.; särsk. med tanke på månens (i jämförelse med solens) svaga ljus. (Det hedniska) förnuftets skumma syn och bleka månesken. Kolmodin QvSp. 2: 70 (1750). Det nattas i mitt sinne. / Snart minnets månsken herrskar blott derinne. Geijer I. 3: 323 (1846).
2) [jfr motsv. anv. i dan. o. t.] (vard. o. skämts.) om flintskalle l. flintskallighet; jfr MÅNE, sbst.2 3. Frey 1846, s. 17. Litet början till månsken öfver hjessan. Hedberg Sardou 93 (1866). När man pikade honom för hans alltför tidiga månsken. Siwertz HemBab. 145 (1923).
Ssgr (till 1): MÅNSKENS-AFTON. jfr -kväll. Atterbom Minn. 408 (1818).
-ANSIKTE~020, äv. ~200. (föga br.) = fullmåns-ansikte; jfr mån-ansikte. Blanche Tafl. 472 (1845). Hammar (1936).
-BLEK. (i vitter stil) blek ss. månskenet l. av månsken, månblek; äv. bildl. En nog månskensblek verldsåskådning. Sturzen-Becker 1: 25 (1845, 1861). Kring de tomma marmorkaren / månskensbleka slumre paren. Levertin Salomo 75 (1905).
-BLICK. (i vitter stil, tillf.) blick som på visst sätt påminner om månsken; jfr -öga. Du fromme Gud med dina månskensblickar. Tegnér (WB) 5: 147 (1821; om Balder).
-DAGER. jfr mån-dager. Atterbom SDikt. 1: 270 (1810, 1837).
-FLOR. (i vitter stil) om månskenet tänkt ss. ett höljande flor. Stagnelius (SVS) 1: 241 (1813). Slätten hvilar / i månskensflor. Hansson Nott. 19 (1885).
-HJÄLTE. om sentimental svärmare (ss. huvudperson i en litterär framställning o. d.). Frithiof är .. icke någon trånande månskenshjelte. 2SAH 52: 320 (1876).
-HY. (i vitter stil) om blek hy; jfr -blek. Ingelman 57 (1828, 1843). Österling Fränd. 2: 62 (1916).
-IDYLL.
-KVÄLL. kväll med månsken. Atterbom Minn. 496 (1818).
-LANDSKAP~20 l. ~02. konst. målning föreställande ett landskap i månsken. —
-LJUS, adj. I månskensljusa strömkarls-nätter. Atterbom SDikt. 1: 128 (1805, 1837).
-NATT. natt med månsken. Paradisets månskensnätter. Stagnelius (SVS) 1: 370 (c. 1815).
-POESI. om poesi av sentimentalt svärmisk karaktär (vari månskenet spelar en stor roll); särsk. om den nyromantiska poesien i förra hälften av 1800-talet. Den nya Tyska månskenspoësien. Tegnér (WB) 3: 409 (1820).
-PROMENAD. Månskenspromenader / Med en mörk señor. Snoilsky 1: 85 (1866, 1869).
-STRÅLE. (i vitter stil) månstråle. Almqvist Amor. 204 (1839).
-STYCKE. konst. jfr -landskap. Nicander Minn. 1: 97 (1831).
-STÄMNING. Eichhorn Stud. 3: 194 (1877, 1881).
-SVÄRMERI. svärmeri i månsken. NF 2: 173 (1876). Hans kärlekshistorier .. tyckas .. ha inskränkt sig till månskenssvärmerier. Fröding Eftersk. 2: 90 (c. 1892, 1910).
-TUR. lusttur i månsken. Månskenstur på Vättern. Östergren (1932).
-VIT. (i vitter stil) vit ss. månsken l. av månsken; äv. bildl. Snoilsky 4: 200 (1887). Hon log sitt månskenshvita skratt. Levertin II. 2: 14 (c. 1888).
-VÄDER. (†) månsken. Hon far .. ut esom oftast i vagn om nätterna i detta måneskinswädret .. till att så förlusta sig. Ekeblad Bref 1: 214 (1653; rättat efter hskr.).
-ÖGA. (i vitter stil) öga vars blick på visst sätt påminner om månsken; anträffat bl. i pl.; äv. bildl.; jfr -blick. Alla skumma drömmar / som gå med månskensögon under träden. Karlfeldt FlPom. 10 (1906). Johansson RödaHuv. 1: 65 (1917).
Avledn.: MÅNSKENSAKTIG, adj. Den månskensaktiga gula färgton, som solstrålarne under .. (rökslöjan) kastar på föremålen. SvT 1852, nr 174, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content