SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1942  
MALTOS maltå4s, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. maltose; till MALT, i anslutning till kemiska namn på -os (jfr GLYKOS)]
kem., handel. sockerart bildad av stärkelse gm invärkan från vissa enzym som bl. a. förekomma i saliv o. i malt. TT 1875, s. 210. Starck Kemi 257 (1931).
Ssgr (kem.): MALTOS-HALT, r. l. m. —
-HALTIG.
Spoiler title