SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
O- ssgr (forts.):
ODATERAD, p. adj.
1) icke dagtecknad. Ett odaterat brev. Stiernman Riksd. 2588 (1727).
2) om litterärt l. konstnärligt arbete o. d.: icke försedd med uppgift om den tidpunkt (det år) då det utförts (l. fullbordats); äv.: vars tillkomsttid (tillkomstår) icke kunnat fastställas. 3SAH 5: 162 (1890).
ODATERBAR3~020 l. ~002. icke daterbar. Fatab. 1916, s. 210.
Spoiler title
Spoiler content