SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1949  
O- ssgr (forts.):
ODAG. (†) olycksdag; ond l. dålig dag; jfr o- 2. Lind 1: 311 (1738). Tisdag. — En odag. .. Försof Rein (dvs. en föreläsning av prof. R.) vistades en stund på Laboratorium, och uträttade i öfrigt ingenting. Topelius Dagb. 3: 86 (1837).
Spoiler title
Spoiler content