SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1953  
PLYWOOD plaj4~vωd1 l. (vanl.) med eng. uttal, r.; best. -en.
Etymologi
[av eng. plywood, av ply, fåll, veck, o. wood, trä]
skivformigt trämaterial som utgöres av ett antal sammanlimmade o. hoppressade fanerskivor, lagda så att fibrerna i den ena skivan gå i en annan riktning än (i allm. diagonalt mot) fibrerna i den intilliggande, kryssfaner. Klä en vägg med plywood. 2NF 37: 1073 (1925). HantvB I. 1: 202 (1934). — jfr BJÖRK-, FURU-, GRAN-PLYWOOD.
Ssgr: PLYWOOD-FABRIK. för tillvärkning av plywood. SvD(A) 1927, nr 273, s. 8.
-PLATTA, r. l. f. —
-SITS. (möbel)sits av plywood. HantvB I. 2: 228 (1934).
-SKIVA, r. l. f. Fogelström Vakna 99 (1949).
Spoiler title