SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
REMBURS raŋbur4s, äv. ram-, l. REMBOURS raŋbω4r l. -bur4s, äv. rambur4s, l. med mer l. mindre fr. uttal, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(rembours 1771 osv. rembourse 1786. remburs 1873 osv. rimborso 18451904)
Etymologi
[jfr t. rembours, remburs; av ä. fr. rembours, vbalsbst. till rembourser (se REMBURSERA); formen rimborso (motsv. ä. t. rimborso) av it. rimborso, motsv. ä. fr. rembours (se ovan)]
i sht handel. o. bankv. återbetalning; gottgörelse l. ersättning (för utlagda kostnader l. förskott o. d.); äv. om betalning av protesterad växel som en tidigare innehavare har att gottgöra en senare; numera nästan bl. om det inom (särsk. den internationella) varuhandeln förekommande betalningssätt l. förfarande varvid köparen öppnar kredit för säljaren i en (större) bank vilken åtar sig att fullgöra köparens betalningsskyldighet gentemot säljaren (antingen gm omedelbar betalning efter varans avlastning mot avlämnande av skeppnings- l. avlastningsdokument o. d., avistaremburs, l. gm accepterande o. infriande av en av säljaren på banken dragen växel, lång remburs); äv. om (avtal om) på sådant sätt av bank lämnad kredit. Bekräftad, obekräftad remburs, varvid banken till säljaren lämnar resp. icke lämnar bekräftelse (kreditivbrev) med förpliktelse till betalning. Zettersten AnmMynt 168 (1771). Den spanmål, hvilken .. blifvit til rembourse eller ersättning uptagen uti räkning. PH 13: 513 (1786). Åstrand (1855; i fråga om betalning av protesterad växel). Stockholms Handelsbank Ställer Rembourser i in- och utlandet. Upsala(A) 1916, nr 130, s. 3. (Bolaget) öppnade .. till förmån för ingenjören .. (N. N.) rembours för ett belopp av intill 3,000,000 kr. 1NJA 1927, s. 135. Det är .. säljaren, som har största fördelen av rembours. Lögdberg SpörsmRemb. 25 (1950). — särsk. (i vard. fackspr.) rembursavdelning (på bank). Bäckström ClaryGift. 181 (1930).
Ssgr (handel. o. bankv.): REMBURS-ACCEPT. av bank vid remburs accepterad växel. Hernberg Rättsh. 254 (1922).
-AFFÄR. [jfr t. remboursgeschäft] affär (se d. o. 4) varvid säljaren (till en del) gottgöres för utlämnade l. försålda varor gm en mellanhand (till vilken sedan köparen erlägger betalning) l. (vid kommissionsaffär) gm att erhålla en del av de utlämnade varornas värde av kommissionären (varefter det återstående betalas i efterhand); numera nästan bl. om affär varvid säljaren erhåller remburskredit i bank. Åstrand (1855). Fliesberg HbKöpm. I. 1: 50 (1897). HandInd. 546 (1927).
-AVDELNING~020. i bank: avdelning som behandlar ärenden rörande remburs(er). RTKatal. 1917, 4: 216.
-AVTAL~02, äv. ~20. avtal angående remburs. Fliesberg HbKöpm. I. 1: 146 (1897; om avtal om lång remburs). 1NJA 1927, s. 138.
-BANK; pl. -er. (mera tillf.) bank som ger remburskredit. 3NF 16: 623 (1932).
-BELOPP. belopp för remburskredit. Hultman Banktekn. 148 (1917).
-DOKUMENT. dokument (angående en såld vara) som avlämnas till bank vid remburs. Wallberg Rembours. 8 (1923).
-INSTITUT. jfr institut 2. Före kriget var remboursinstitutet tämligen okänt i vårt land. HandInd. 546 (1927).
-KREDIT. [jfr t. rembourskredit] av bank vid remburs lämnad kredit. Fliesberg HbKöpm. I. 1: 145 (1897).
Ssg: remburskredit-försäkring. (i fackspr.) jfr kredit-försäkring. Bankvärld. 1920, s. 68. —
-PROVISION. gottgörelse till rembursbank för arbete o. ansvar i samband med remburs. Hultman Banktekn. 148 (1917).
-UPPDRAG~02, äv. ~20. till bank lämnat uppdrag rörande remburs. Wallberg Rembours. 7 (1923).
Spoiler title
Spoiler content