SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1957  
RESKONTRERA res1kontre4ra l. räs1-, i Sveal. äv. -e3ra2, äv. (numera föga br.) RESKONTERA -konte4ra osv. l. RISKONTRERA ris1kon-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(re- 1632 osv. ri- 17391917. -sconterera 1632. -skontera (-scon-) 16771920. -skontrera (-scon-) 1632 osv.)
Etymologi
[jfr t. reskontrieren, ä. eng. rescounter, rescontre; av it. riscontrare, möta, sammanträffa med, granska, jämföra, av ri-, av lat. re- (se RE-), o. scontrare (se SKONTRERA); formen reskontera beror på anslutning till DISKONTERA. — Jfr RESKONTRA]
kvitta (se d. o. 4); likvidera (en skuld o. d.) gm avräkning; numera bl. (förvaltn.): avräkna överskottet på en vara l. ett konto o. d. emot bristen på en annan vara l. ett annat konto o. d.; särsk. i uttr. reskontrera ngt (e)mot l. med ngt; jfr SKONTRERA. Luvis de Ger haver .. reskontreratt med die 60000 r:dr jach skulle få aff Staderna den intres han borde betalla fohr den coparn han upburiet haver. OxBr. 11: 621 (1632). 2RARP 9: 406 (1738: emot). Qvittning eller rescontrering får ega rum mellan brister och öfverskott å likartade persedlar. SFS 1880, Bih. nr 32, s. 21. 2NF 25: 1131 (1917). Anm. I nedan anförda språkprov är rescontrerat sannol. felaktigt för rencontrerat. Hwad man elliest här til på thenna Orten om een stoor rencontre, som vthi Pohlen skulle wara förelupen, spargerat hafwer, lijknas intet Sanningen, vthan allenast at små Partijer hafwa hwarandra rescontrerat. NAv. 17/4 1656, nr 2, s. 3.
Ssgr: RESKONTRERINGS-LIKVID. (†) avräkning l. kvittning (av brist o. överskott); äv. konkret, om skriftlig handling innehållande sådan avräkning. KrigVAT 1853, s. 9. SFS 1884, Bih. nr 42, s. 20 (konkret).
-MÅL. (numera bl. mera tillf.) förvaltn. mål (se mål, sbst.2 1) angående överskott o. brister i arméns l. marinens persedelförråd. ReglStyrFl. 1836, s. 186. SFS 1931, s. 683.
-RÄKNING. (†) konkret, om räkning upptagande överskott o. brist i fråga om persedlar o. d. i ett militärt förråd. SFS 1880, Bih. nr 32, s. 22.
Spoiler title
Spoiler content