SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1958  
REVAL- re3val~ l. REVALS- re3vals~.
Ordformer
(reffuells- (-lz-) 1549 (: Reffuelzläroffttz lakan)1565 (: Reffuells Lärofft). reval- 1908 (: Revalmötet) osv. revals- 1907 (: revalslärft) osv. riffuols- 1584 (: Riffuols öll). rigwoldz- 1599 (: Rigwoldz Kläde). riwoldz- c. 1565 (: riwoldz laken). räwels- (-f(f)w-) 1541 (: Räffwels lärufft)1683 (: Räfwels Malt))
Etymologi
[ssgsform av namnet på Estlands huvudstad REVAL]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som härstammar från l. tillkommit i l. vid l. har avseende på Reval.
Ssgr: A: REVAL-MÖTE(T). särsk. om mötet mellan kung Edvard VII av England o. tsar Nikolaj II av Ryssland på redden vid Reval i juni 1908, varvid revalprogrammet upprättades. SvD(A) 1908, nr 157, s. 7.
-PROGRAM(MET). [jfr eng. Reval program] hist. om det vid revalmötet 1908 (av England o. Ryssland) upprättade programmet för utvidgning av reformarbetet m. m. i Makedonien. 2SvUppslB 19: 73 (1951).
B: REVALS-KLÄDE. (†) (visst slags) kläde tillvärkat i l. importerat från Reval. KlädkamRSthm 1599 A, s. 72 a.
-LAKAN. (†) = -lärfts-lakan. Kjellberg Ull 62 (i handl. fr. c. 1565).
-LÄRFT. (förr) (visst slags) lärft tillvärkat i l. importerat från Reval. SkeppsgR 1541. Fatab. 1907, s. 92 (om förh. 1546).
Ssg: (†) revalslärfts-lakan. (stycke) tyg l. väv av revalslärft; jfr lakan 1. GripshR 1549.
-MALT. (†) i Reval framställt malt. BoupptSthm 1682, s. 570 b. Därs. 1683, s. 1132 b.
Spoiler title
Spoiler content