SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1959  
ROSTOCK- ros3tok~ l. ROSTOCKS- ros3toks~, äv. ROSTOCKER- ros3toker~, förr äv. ROSTOCKERS-.
Ordformer
(rodstocks- 1573 (: Rodstocks öll). rostochers- (råståkers-) 1587 (: rostochersöll)1649 (: Råståkers kannor). rostock- (rå-) 1560 (: Råstock belter) osv. rostocker- (rå-, -och-, -ok-, (c)k-) 1534 (: råståcker øl)1795 (: Rostocker-Äplen). rostocks- (rå-, -stå-, -chs-, -chz-, -kz-) 1536 (: Rostocks borgere) osv. rotstocks- 1541 (: Rotstocks humbla). rustockz- 1597 (: rustockzöl))
Etymologi
[fsv. rostoks- (i ssgn rostoksköpman); till namnet på den nordtyska staden ROSTOCK; formen rostocker- av t. rostocker(-), etymologiskt identiskt med rostocker, invånare i Rostock (se ROSTOCKARE); formen rostockers- möjl. av ett icke anträffat (l)t. rostockers(ch) (jfr rostockersk (se ROSTOCKSK) o., med avs. på bildningen, mlt. bremers, bremisk, från Bremen) l. beroende på kontamination av rostocks- o. rostocker-. — Jfr ROSTOCKARE, ROSTOCKS, ROSTOCKSK]
i ssgr betecknande person l. föremål l. företeelse o. d. som härstammar från l. hör till l. utmärker Rostock, särsk. betecknande vara l. produkt o. d. som tillvärka(t)s i l. utskeppa(t)s från Rostock.
Anm. Förr användes ordet rostocker äv. ss. oböjl. adj. liktydigt med gen. av stadsnamnet ROSTOCK (jfr DANZIGER, adj. oböjl. anm.); jfr anm. till B nedan. Oplästes ett breff från Rostocker stad ankommet. RP 3: 105 (1633).
Ssgr: A: ROSTOCK-BO, m.||ig. invånare i Rostock; jfr rostockare 1. KvällsP 1959, nr 120, s. 3.
-BORGARE. (rostocker- 1622. rostocks- 1536 osv.) jfr borgare, sbst.1 2. G1R 11: 40 (1536).
-BÄLTE. (†) bälte (se d. o. 1) tillvärkat i Rostock. TullbSthm 11/7 1560.
-HUMLE. (rostocks- 1541 osv.) (förr) från Rostock importerad humle. VaruhusR 1541.
-KANNA. (rostocker- 1637. rostockers- 1649) (förr) jfr kanna, sbst.2 2, o. -tunna. Falkman Mått 2: 14 (i handl. fr. 1637).
-KLÄDE. (rostocker- 15651584. rostocks- 1543 osv.) (förr) kläde från Rostock. TullbSthm 10/4 1543. Därs. 16/4 1584.
-REDD(EN). (rostocker- 1638) (numera bl. tillf.) om redden utanför Rostock. RP 7: 274 (1638).
-SKEPP. (rostocks- 1622) (numera bl. tillf.) fartyg från Rostock. Tegel G1 1: 197 (1622).
-SKUTA. (rostocker- 16301636) (numera bl. tillf.) jfr -skepp. RP 2: 48 (1630).
-TUNNA, r. l. f. (rostock- 1936 osv. rostocker- 16381651) (förr) tunna (ss. mått för vissa varor, i sht öl) av det slag som användes i Rostock. RP 7: 156 (1638). Därs. 15: 48 (1651); jfr Heckscher SvEkonH 1: 668 (1936).
-ÖL. (rostock- 1604 osv. rostocker- 15341787. rostockers- 1587. rostocks- 1573 osv.) [jfr t. rostockerbier] (i sht i skildring av ä. förh.) TullbSthm 1534—36, s. 3 a. SthmStadsord. 1: 218 (1673).
-ÖL-TUNNA. (rostocker- 1651) (om ä. förh., numera bl. tillf.) jfr -tunna. RP 15: 48 (1651).
B (Anm. Det är möjligt, att i vissa äldre exempel ssg icke föreligger, varvid rostocker är att uppfatta ss. oböjl. adj.; jfr danziger, oböjl. adj., o. anm. ovan): ROSTOCKER-BORGARE, -KANNA, -KLÄDE, se A.
-LAKAN, se D.
-PÄRON. (†) om (päron av) en päronsort från Rostock; jfr -äpple. Fallén Fleischer 277 (1795).
-REDD(EN), -SKUTA, -TUNNA, se A.
-ÄPPLE. [jfr t. rostocker apfel] (†) om (äpple av) en (röd) äppelsort från Rostock. Fallén Fleischer 277 (1795).
-ÖL, -ÖL-TUNNA, se A.
C (†): ROSTOCKERS-KANNA, -ÖL, se A.
D: ROSTOCKS-BORGARE, -HUMLE, -KLÄDE, se A.
-LAKAN. (rostocker- 1569. rostocks- 1576) (†) = rostock-kläde. TullbSthm 17/6 1569. Därs. 9/4 1576.
-MANER, n. (†) i uttr. på rostocksmaner, på det sätt l. i den stil som är karakteristisk för (varor från) Rostock. Tenkannor på råståckz manier giorda. BoupptSthm 24/2 1665.
-SKEPP, -ÖL, se A.
Spoiler title
Spoiler content