SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1963  
SAKARDAN l. SOCKERDAN l. SOCKERDAM, sbst.
Ordformer
(sakardan- 1815 (: Sakardan Träd). sockerdahn 1688. sockerdam (så-) 1766. sucherdahnen- 1673 (: Sucher Dahnen holtz))
Etymologi
[jfr holl. sakkerdaan, t. sakerdan, fr. sacredan; jfr äv. t. zuckertanne, ombildning gm anslutning till zucker (se SOCKER) o. tanne, gran (jfr lt. dann, gran); av ovisst urspr.]
(†) ett slags (exotiskt) brunviolett träslag med vacker svart ådring o. angenäm doft, vilket förr användes till finare snickeri- o. svarveriarbeten o. d. BoupptSthm 1689, s. 576 b (1688). Fruntimmers Bureaur af mindre Sorten utaf Königsholtz Purpur (dvs. rödbrun jakaranda) och Sockerdam med .. marmor skifwor. HusgKamRSthm 1766 B, s. 495. jfr GustStil 16 (1926; i uppräkning av träslag använda under 1700-talet).
Ssgr (†): A: SAKARDAN-TRÄD. [jfr fr. bois de sacredan] = sakardan. Synnerberg (1815).
B: SAKERDANEN-HOLTS. [jfr holl. sakkerdaanhout, t. sakerdanholz, zuckertannenholz] (†) = sakardan. BoupptSthm 1673, s. 95 a.
Spoiler title
Spoiler content