SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1967  
SIDEROS sid1erå4s l. si1d-, r.; best. -en. Anm. I fackspr. användes stundom den gr.-lat. formen siderosis. NF 14: 997 (1890). Wretlind Läk. 7: 116 (1899).
Etymologi
[jfr t. o. eng. siderosis, fr. sidérose, nylat. siderosis; till stammen i gr. σίδηρος, järn (jfr SIDERO-), efter mönster av sådana ord som NARKOS, PSYKOS; jfr gr. σιδήρωσις, järnarbete, till σιδηρόω, beslår med järn]
med. avlagring av järn i kroppens inre organ, särsk. lungorna. Löwegren Oftalm. 484 (1923). Siderosen är en yrkessjukdom. RiksdP 1955, 2 K nr 10, s. 5.
Spoiler title