SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1974  
SKVISA skvi3sa2, äv. SQUEEZA skvi3sa2 l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal av första stavelsen, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(skvis- 1954 osv. squeez- 19321962)
Etymologi
[avledn. av SKVIS l. lånat från eng. squeeze, v. (se SKVIS)]
kortsp. använda spelsättet skvis; äv. tr., med obj. betecknande spelare l. kort mot vilken (vilket) skvisen är riktad. Midsem Bridge 150 (1932). Den som skall skvisas måste hotas i minst två färger. Jannersten BokSkvis 25 (1954).
Spoiler title
Spoiler content