SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1977  
SLORI, n.
Ordformer
(-ij)
Etymologi
[sv. dial. sloreri, slori, kringströvande på nätterna i lösaktiga ärenden, otuktigt folk; till slora (se SLODRA)]
(†) koll.: löst o. mindervärdigt folk l. sällskap, slödder, pack. Vndfly alt slorij .. (dvs.) löst och elakt partij, (föllie medföllie) Ty thet förkräncker .. goda sedher. Schroderus Comenius 931 (1639).
Spoiler title