SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1982  
SOLARISK sωla4risk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. solarisch; avledn. av SOLAR]
1) (numera föga br.) = SOLAR 1; förr särsk. dels i uttr. solariskt mikroskopium, solarmikroskop, dels i uttr. solariskt år, solår. När .. (solen) hafwer lupit igenom the 12 Himmels teknen, tå är itt Solariskt åår. Muræus Arndt 4: 73 (1648). Nästan samma beskaffenhet (som med camera obscura o. laternamagika) är med det Solariska Microscopium, undantagande, at glaset, så väl som objectet är där ganska litet, spegelen är platt och uplyses af solen. Duræus Naturk. 137 (1759). Hvad som i ljusets composition är etheriskt eller solariskt, lär väl aldrig någon analys kunna utreda. Ehrenheim Phys. 1: 350 (1822). Solarisk .. (dvs.) som hör till el. har avseende på solen. 2SvUppslB 26: 954 (1953).
2) [eg. specialfall av 1] (numera föga br.) i fråga om astrologiska föreställningar, om person l. ngt sakligt: som är beroende av l. får sin prägel l. karaktär o. d. av solens läge på himlen (vid en viss bestämd tidpunkt); särsk. dels om person, i fråga om att dennes levnadsöden beror av solens läge i födelseögonblicket, dels i det numera obrukliga uttr. solariskt gemöt(e), om ”solariskt” (i ovan angiven bet.) sinne(lag) l. själsliv o. d. (anträffat bl. övergående i metonymisk anv. (jfr GEMYT 1 b), om person med sådant sinne(lag) osv.). The Saturnineske .. Solariske och Lunariske stå sigh wäl (under mars). Forsius Alm. 1608, Progn. s. 6 b. Junius, .. Solariske Gemöthen warder effterstält (dvs. förföljer man l. traktar man efter att skada o. d.). Voigt Alm. 1686, s. 14. Solarisk .. (dvs.) das von der Lage der Sonne entsteht. Möller 1503 (1807).
Spoiler title
Spoiler content