SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
TÖS 4s, f. (Linné Öl. 18 (1745: Bond-töserna) osv.) ((†) n. Linné Vg. 69 (1747), Möller (1807)); best. -en; pl. -er (Linné Öl. 18 (1745: Bond-töserna) osv.), äv. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) -ar (WoJ (1891) osv.); äv. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) TÖSA 3sa2, f.; anträffat bl. i sg. best. -an samt pl. -or.
Ordformer
(tös (-öö-) 1712 osv. tösa 1671 (: Bond Tösor) osv. töszan, sg. best. 1691)
Etymologi
[sv. dial. (Finl.) tösa, (långsam) flicka; jfr d. tøs, nor. taus, tøs; sannol. i avljudsförhållande till sv. dial. tåsa, rufsa till m. m., samt nor. dial. tysja, fjantig kvinna, kvinnlig vätte; av ljudsymboliskt ursprung]
(numera ngt vard.) om flicka l. (i sht förr) ung (giftasvuxen, men ogift) kvinna; särsk. dels ss. smeksam benämning l. smeksamt tilltalsord, dels om ngns dotter; i sht förr äv. dels om fästmö l. käresta o. d., dels om piga l. tjänsteflicka o. d. Kohn bär, det spaka Diur, hem både Ost ok Smör; / Dät Töszan kryster ut uhr hennes Läder-Påsze. Dahlstierna (SVS) 46 (1691). Kom nu, så gå vi gladeligt / Att köpa till vårt bo / Båd’ slef och gryta, tösen min, / Och först och sist en ko. Snoilsky 3: 36 (1883). Jag önskar, att våra töser hade en sådan gudmor. Topelius Planet. 2: 128 (1889). Det är unga töser, som äro afundsamma, och som gärna velat gå i brudstol före! Strindberg Kronbr. 62 (1902). Petra betraktade barnet, en rosig och vacker liten tös. Krusenstjerna Pahlen 5: 47 (1933). — jfr BOND-, GÅSA-, LILL-, PRAKT-, SERVERINGS-, SKOL-, SLARV-, SMÅ-, TORPAR-, TYSKE-TÖS m. fl.
Ssgr (vard.): A: TÖS-UNGE. (tös- 1882 osv. tösa- 1915) ”tösabit”; jfr tösa-barn. ”Elisabeth Ritter, ja”, – så ljöd baron v. Stahres röst – ”det är, ta mej f–n, en läcker tösunge”. Wieselgren ÖBord 140 (1882). En liten tösunge med knubbiga armar och ben. Moberg Sedebetyg 417 (1935).
B: TÖSA-BARN. (tösa- 1897 osv. töse- 1917 osv.) ”tösabit”; jfr tös-unge. SvLärT 1897, s. 204. Edqvist Kamr. 238 (1932; om ung kvinna). Ett litet tösabarn. GbgP 12 ⁄ 11 1948, s. 12.
-BIT. liten flicka, tös; äv. om ung kvinna; jfr bit 2 anm. o. -barn o. tös-unge. Tag du dig bara en hustru, du med, Peachey – en stilig, liten, trind tösabit. Cavallin Kipling Kung 60 (1897). SDS 30 ⁄ 4 1981, s. 8 (i födelseannons).
-UNGE, se A.
C: TÖSE-BARN, se B.
Spoiler title
Spoiler content