SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TABELLARISK tab1ela4risk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. tabellarisch; av. lat. tabellarius, avledn. av TABELL]
(i sht i fackspr.) som hänför sig till l. har form av tabell (se d. o. 2). En redogörelse i tabellarisk form. En tabellarisk översikt. Möller (1790). I scholan bör .. läras: Formlära (Paradigmer) till en början helst i Tabellarisk form. Tegnér (WB) 6: 185 (c. 1828). Uppgifterna meddelas dels i tabellarisk, dels i beskrifvande form. SKN 1845, s. 154. Frågeformulären .. utskickas .. till arbetsgifvare och arbetare .. De ingångna svaren bearbetas tabellariskt och tryckas af statistiska byrån. EkonS 2: 543 (1901). För att beteckna noll öre eller noll kronor används tankstreck ofta i tabellariska uppställningar, i prislistor och liknande. Hallberg DesktPubl. 182 (1989).
Spoiler title
Spoiler content