SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2005  
TJEJ ɟäj4, f. (Swing 1923, nr 31, s. 13, osv.) ((†) n. Dagen 1915, nr 35, s. 5, Östergren (1958)); best. -en (ss. n. -et); pl. -er (ss. n. =); förr äv. TJEJA, f.; best. -n; pl. -or.
Ordformer
(tjej (-ä-) 1915 osv. tjeja (-ejja) 19161971)
Etymologi
[sv. romani tjej, flicka, kvinna, hustru (Ridderstad Samv. 1: 3 (1851)); jfr sv. slang tjej (Uhrström Sthmska 112 (1911)); jfr nor. romani kjei, flicka, fästmö; av romani čhai, femininbildning till čhavo, pojke, till den rot som föreligger i prakrit chāva-, motsv. pali chāpa-, djurunge]
ung l. yngre kvinna; äv.: flicka; äv. speciellare, om ngns flickvän l. fästmö, käresta; särsk. (o. numera i sht) allmännare: om person av kvinnligt kön (utan avseende på ålder); äv. (i sht i vissa kretsar) om djur av honkön. Tjejet i biljettluckan får sina gliringar. Dagen 1915, nr 35, s. 5. Det är bättre att i en barnbok tala om en ungmö än om ett tjej, såvida man nu inte, vilket kanske är det bästa, vill hålla sig till att säga flicka. DN(A) 29 ⁄ 12 1929, s. 7. Den nya tidens omskrikna, frigjorda och skarpa tjej. Stangenberg SkämtJaktd. 20 (1931). Tjej i 55-årsåldern önskar träffa 50–63-års kille för dans- och myskvällar. SvD 3 ⁄ 12 1974, s. 14. Matten höll emot en smula ”Är det en tjej?” frågade hon innan hon släppte av på kopplet. SvD 1 ⁄ 3 1976, s. 10. En ljummen vårkväll cyklar Jimmy genom Stockholm för att uppvakta sin tjej. DN 8 ⁄ 2 1987, s. 6. — jfr SPRING-TJEJ.
Ssgr: TJEJ-BACILL. (skämts.) om fiktiv bacill som påstås avsöndras från tjej o. som orsakar kärlekskrankhet hos det motsatta könet; särsk. i uttr. få tjejbacill(er). Expressen 13 ⁄ 12 1990, Bil. s. 3.
-FOTBOLL~02 l. ~20. fotboll som utövas av flickor; stundom äv. liktydigt med: damfotboll. GbgP 27 ⁄ 4 1984, s. 44. Tjejfotbollen är mäktig som rörelse, som social gemenskap, identifikationsmöjlighet för hundratusentals flickor. SDS 3 ⁄ 7 1989, s. 23.
-IDROTT~02 l. ~20. idrott som utövas av flickor; stundom äv. liktydigt med: damidrott. SvD 8 ⁄ 10 1975, s. 8.
-KAST. kast som tjej gör; särsk. (skämts.) om kast med boll l. sten o. d. som uppkommer l. görs gm en (med ena armen) lodrätt underifrån åstadkommen kraftlös rörelse varvid bollen osv. far i en båge gm (l. rätt upp i) luften; äv. (skämts.) ss. måttsord betecknande den korta sträcka som är l. blir resultatet av ett sådant kast; jfr stenkast 3. Huvudgatan heter Riksvägen och är inte många tjejkast lång. DN 28 ⁄ 2 1989, s. 19. Du får kasta tjejkast i brännboll. Expressen 16 ⁄ 11 1997, Söndagsbil. s. 50.
-KOMPIS. kvinnlig vän. Hon (blev) teleteknisk ingenjör efter uppmuntran från en tjejkompis. SvD 28 ⁄ 11 1977, s. 21.
-MIDDAG. om middagsbjudning för l. med (enbart) tjejer. Expressen 30 ⁄ 8 1990, s. 28. (I höstmörkret) är det inte helt fel med en liten trevlig tjejmiddag. GbgP 8 ⁄ 9 2001, s. 53.
-TJUSARE. (skämts.) person som tjusar tjejer, förförare l. kvinnokarl. Lindgren MästBlomkv. 63 (1946).
Avledn.: TJEJAKTIG, adj. tjejig; jfr flickaktig, kvinnoaktig. SvD 11 ⁄ 1 1975, s. 5.
TJEJIG, adj. som är utmärkande l. karakteristisk l. avsedd för tjej; jfr kvinnlig, tjejaktig. RöstRadioTV 1983, nr 43, s. 54. Jag brukar sällan känna mig speciellt tjejig, eftersom tjejig brukar betyda Veckorevyn-tjejig .. men när jag läser Typical Girls känner jag mig otroligt tjejig, just för att jag för en gångs skull .. känner igen mig. SvD 20 ⁄ 2 1998, s. 11.
Avledn.: tjejighet, r. SvD 22 ⁄ 6 1975, s. 9.
Spoiler title
Spoiler content