SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2006  
TORMENTILLA tor1mentil3a2 l. 1040, äv. TORMENTILL tor1mentil4, förr äv. TORMENTILLE, r. l. f.; anträffat bl. i sg. obest.
Ordformer
(tormentil 1578. tormentilje- i ssg 1923 (: tormentiljerot). tormentill 16421939. tormentill- i ssgr 1642 (: Tormentill Root) osv. tormentilla 15781892. tormentilla- i ssg 1578 (: Tormentilla root). tormentille 1589. tormentille- (-æ-) i ssgr 1578 (: Tormentille pulwer)1834 (: Tormentillæ-rot))
Etymologi
[jfr d. tormentil, t. tormentill, eng. tormentil, fr. tormentille; av mlat. tormentilla, avledn. av lat. tormentum, plåga, smärta (se TORMENTERA); namnet syftar möjl. på att växten förr användes för att lindra (buk)smärtor]
(utom i ssgn TORMENTILL-ROT numera föga br.) om växten Potentilla erecta (Lin.) Räusch., blodrot; äv. dels om del av nämnda art, dels om därav framställt läkemedel; jfr BLODÖRT, DURCH-LOPPS-STILLA, SJU-FINGER-ÖRT. Nw fölia the simplicia Remedia (mot blodgång), Såsom äre Rob de Ribes, Acatia, Tormentilla (osv.). BOlavi 70 b (1578). (Eng.) Tormentil, (sv.) blod-ört, tormentilla. Serenius Kkkk 3 b (1757). Tormentilla, (dvs.) blodrot, roten af Tormentilla erecta. Ekbohrn (1868). I många farmakopéer har drogen än i dag denna gamla benämning, tormentill eller tormentillrot. Hewe VälsignVäxt. 200 (1939).
Ssgr: A (utom i ssgn tormentill-rot numera föga br.): TORMENTILL-PULVER, se C. —
-ROT. (tormentill- 1642 osv. tormentilla- 1578. tormentille- 15781923) rot av Potentilla erecta (Lin.) Räusch., i sht förr använd för beredning av läkemedel; äv. ngn gg dels om därav framställt läkemedel, dels i utvidgad anv., om växten. Emoot hals såår. Tagh Harasyra .. Tormentille root. BOlavi 136 b (1578). Hembygden(Hfors) 1915, s. 40 (om växten). I många farmakopéer har drogen än i dag denna gamla benämning, tormentill eller tormentillrot. Hewe VälsignVäxt. 200 (1939).
B (†): TORMENTILLA-ROT, se A.
C (†): TORMENTILLE-GRÄS. = tormentilla; jfr gräs 3. (Lat.) Tormentilla .. (sv.) Tormentillegrääs, Blodhörtt. Franckenius Spec. B 3 b (1638). Serenius Kkkk 3 a (1757).
-PULVER. (tormentill- 1578. tormentille- 1578c. 1645) pulver berett av växten Potentilla erecta (Lin.) Räusch., använt ss. läkemedel. Alt thet som stoppar hielper (mot näsblod). Tormentille pulwer, Corneol (osv.). BOlavi 26 a (1578). BOlavi 109 a (1578; ss. läkemedel mot pest). Emot Blodpinkan (hos boskap) .. tagh en Ströming, doppa honom i Tiäru, ströö Tormentille Pulwer therpå, och stööt thet Nötet uti Halsen. IErici Colerus 2: 49 (c. 1645).
-ROT, se A.
Spoiler title
Spoiler content