SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VARULV va3r~ul2v, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(valulf 18401851. varulen, sg. best. 1917 (i rim). varulv (hw-, w-, -f) 1722 osv.)
Etymologi
[sv. dial. varul; liksom d. varul(v), nor. varulv, mnl. weerwolf, mht. werwolf (t. we(h)rwolf), feng. wer(e)wulf (eng. wer(e)wolf) av (m)lt. warwulf; ssg av ett gemensamt germ. ord med bet.: man (se VÄRLD) o. ULV]
(i ä. folktro) till varg l. vargliknande varelse förvandlad (mans)person (jfr MAN-ULV); numera i sht i film l. skönlitteratur o. d.; äv. bildl. Oppläste Mag: Burman sitt bref .. om en Warulf (Lycanthropos), som nyligen i Julio sig låtit se uti Qwille. BokvGP 71 (1722). Varulfvar äro menniskor, som till en tid förvandla sig till vargar och då stryka omkring på jagt efter barn. Rydberg Magi 128 (1865). Det är ej lång tid sedan engelska ammor gjorde Napoleon till en fullkomlig varulf. Samtiden 1871, s. 94. Varulven är en människa, som genom eget eller andras trolleri tidtals förvandlas till skepnad av en svart hund med eldröda ögon. Hörlén GSed. 43 (1914). Alla tycker inte att Bella gör rätt val när hon (i filmen) väljer vampyren Edward istället för varulven Jacob. Sydsv. 16/11 2012, s. B6.
Ssgr (numera bl. tillf.): VARULVS-SJUKA. (den inbillade) egenskapen att vara l. kunna förvandlas till varulv betraktad ss. sjukdom. Lykantropien, varulfs-sjukan .. då människorna inbillade sig, att de, förvandlade till vargar, kringströfvade om nätterna och gjorde ondt. Rydberg FilosFörel. 3: 234 (1878).
-TRO. tro på varulvar. Den varulvstro, som ännu i sägner och levnadsregler lever kvar hos folket i vårt land, är ofta förknippad med att barnet blivit varulv emedan modern brutit ett tabu. Sydow Folksag. 107 (1941).
Spoiler title
Spoiler content