SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VIRTUELL vir1tɯel4, adj.; adv. -T.
Ordformer
(virtuel 18211907. virtuell 1822 osv.)
Etymologi
[jfr t. virtuell; av fr. virtuel l. (i bet. 2) eng. virtual, av mlat. virtualis, med inneboende l. potentiell kraft, till lat. virtus (se VIRTUOS, sbst.)]
1) (i fackspr.) som har potentiell kraft l. möjlighet (att synas l. verka o. d.); äv. dels i fråga om sådan kraft osv. som verkar sakna existens l. utbredning, dels: som synes vara riktig l. sann, skenbar (se d. o. 2), särsk. (fys.) om bild (se BILD, sbst.1 1 d) som vid optisk avbildning uppkommer då divergerande ljusstrålars förlängning i bakåtriktningen skär varandra bakom l. framför en lins l. yta (o. som inte kan fångas upp på en skärm l. film o. d.) (jfr MATEMATISK 1 b, SKENBAR 2 e). SC 2: 100 (1821). Med uttrycket virtuell kraft förstår man en sådan, som väl finnes, men ej för ögonblicket är i verksamhet, hvilken sednare heter actuell. ConvLex. 8: 464 (1839). Den virtuella bilden vid hypermetropi (dvs. översynthet) försvinner .. icke, emedan dess optiska läge är bakom ögat och på tillräckligt afstånd för att kunna ses. Löwegren Myopi 14 (1866). Då .. bilden icke är alstrad af strålarna själfva utan af deras förlängda riktningslinier, kallas bilden en skenbild eller en virtuell bild. Moll Fys. 4: 44 (1901). Virtuellt hot kallas ett hot, som ej kommer till utförande. BokSchack 162 (1948). Vakuum – vad vi kallar tomrum – kryllar .. av sådana så kallade virtuella partiklar som vi aldrig kan se en och en, men vilkas samlade effekt faktiskt kan mätas i laboratoriemiljö. DN 17/8 1986, s. 83.
2) i sht datal. som (i digital form) föreställer l. simulerar (föremål l. företeelse i) den fysiska världen; konstgjord l. overklig l. fiktiv; särsk. i uttr. virtuell verklighet (se VERKLIGHET 4 c slutet), virtuellt minne, om teknik för hantering av dators arbetsminne gm att frigöra utrymme på hårddisk o. d. Virtuellt minne .. (dvs.) Ett tänkt primärminne vars kapacitet inte är begränsat av det fysiska primärminnets kapacitet utan endast begränsas av antalet positioner för adresser i datorsystemet. Karlqvist ADBOrdb. 81 (1973). När man besöker detta virtuella rum får man .. upp en skriftlig beskrivning av hur det ser ut. SvD 27/10 1994, s. 30. (Flera stora bolag) satsar nu på att skapa ”virtuella marknadsplatser” för digital shopping på Internet. SvD 11/3 1996, Näringsliv s. 4. I datorn är du bara en dröm. En virtuell fantasi. Bredow BaraInte 150 (2009).
Spoiler title
Spoiler content