SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VISTELSE vis3telse2, r. l. f. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. w-)
Etymologi
[vbalsbst. till VISTAS]
förhållandet att (i visst syfte) vistas ngnstans, stundom med särskild tanke på åtföljande omständigheter l. villkor, uppehåll; äv. dels om mer permanent uppehåll ngnstans, liv l. boende, dels konkretare, om enstaka omgång av sådant förhållande (ofta liktydigt med: besök); förr äv. konkret, om vistelseort l. boplats. Weste (1807). (Att hinna) till denna helgedom, som äfven besökes af .. Arieplogs-Lapparne, med hvilka man sedan kunde följa till deras vistelser. Læstadius 1Journ. 384 (1831). Dessa (sinnesorgan) äro hos fiskarna helt och hållet inrättade i öfwerensstämmelse med deras wistelse i wattnet. Holmström Ström NatLb. 3: 123 (1852). Särskildt voro vistelserna på Taberg hos .. Almark .. honom kära. Warburg Rydbg 1: 56 (1900). Vistelsen i Greifswald betydde utan tvivel mera för Tingstadius’ allmänna orientering än för hans studier i de semitiska språken. 3SAH LXII. 2: 19 (1951). Stipendierna omfattar vardera en månads fri vistelse på stiftelsens gästhem. SvD 23/1 1975, s. 2. jfr LANT-, REKREATIONS-, SANATORIE-, SEMESTER-, STOCKHOLMS-VISTELSE m. fl.
Ssgr: VISTELSE-BILJETT. (i Finl., förr) av statlig myndighet utfärdat tillstånd för utlänning att (under viss tid) vistas i landet; jfr biljett, sbst.1 3 f, o. -tillstånd. SPF 1838, s. 328. Cannelin (1939).
-KOMMUN. om kommun i vilken person vistas l. (tidvis) bor. I Sverige har ursprungligen vistelsekommunen varit försörjningspligtig. PT 5/10 1906, s. 3. Vem skall bekosta färdtjänsten under semestern – hemkommunen eller vistelsekommunen? DN 28/12 1982, s. 10.
-LAND. land där ngn vistas l. (tidvis) bor. Vistelselandet ombesörjer den nödställdes översändande till den gränsort, som vederbörande myndighet i hemlandet bestämmer. SFS 1914, s. 1445.
-ORT. ort där ngn vistas, uppehållsort; särsk.: hemort l. bostadsort; jfr -plats. PH 12: 639 (1783). Skulle jag någon gång ändra vistelseort, så flyttade jag till intet ställe heldre än till Upsala. MolbechBrevveksl. 2: 158 (1839). Ödsliga trakter och vildmarker, täta och dystra skogar .. äro vargarnas förnämsta vistelseorter. LbFolksk. 305 (1890).
-PLATS. jfr plats, sbst.1 2, o. -ort. (Man har) för sin vistelseplats blott ett allmänt känslosinne: den är för innevånaren hvad snäckskalet är för snigeln. Törneros (SVS) 1: 230 (1824).
-RUM. (tillf.) om (utomhus beläget) offentligt utrymme lämpligt l. avsett för viss sysselsättning l. samvaro o. d.; förr äv. om rum (se rum, sbst.3 9) där ngn (kan) vistas. Äfven den anspråklösaste familj bör ega ett vistelserum, sängkammare och kök. Hallin Hels. 1: 64 (1885). Planeringen ska stimulera till möten i huset, på gården, i butikerna, i små pocket parks och andra vistelserum. GbgP 16/9 2007, s. 6.
-TID. om tid (se tid, sbst. 2) för ngns vistelse (ngnstans). SvD(A) 21/7 1899, s. 1.
-TILLSTÅND~02 l. ~20. jfr tillstånd 4 o. -biljett o. uppehålls-tillstånd. BjörneborgT 2/7 1879, s. 3. Andra som skött sig men inte kunnat skaffa sig stadigvarande arbete kunde få förlängt vistelsetillstånd om de får försörjningsstöd av landsmän eller vanliga svenskar. DN 22/3 2013, s. 9.
Spoiler title
Spoiler content