SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2017  
VIVARIUM viva3rium2, n.; best. -iet; pl. -ier.
Etymologi
[liksom t., eng., fr. vivarium av lat. vivarium, n. sg. av vivarius, avsedd för levande varelser, till vivus, levande, till vivere, leva (se VIVRE)]
(numera i sht i vissa kretsar) om inhägnad l. konstruktion l. behållare o. d. för förvaring (o. förevisning) av (vilda) djur; jfr DJUR-GÅRD 1, TERRARIUM. Det förekommer mig underligit, at .. (tjädrarna) ej upfödas hema wid husen, och göras tama, eller ock wänjas uti visza dertil innestängde Djurgårdar eller Vivarier. Hernquist UnderrLandth. 1: 156 (1773). Forel höll .. i sitt rum i ett af en tjock gipsmur omgifvet vivarium en myrkoloni. UVTF 36: 8 (1888). Min nya värd kommer om några dagar och hämtar mig (dvs. krabban) till hans privata terrarium där jag får bo. Fast egentligen kallas det vivarium. Sydsv. 27/8 2005, s. C28.
Spoiler title