SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
utarbeta
ut|­arbeta verb ~de ~t ut­arbeta el. arbeta ut en plan
Finita former
utarbetarpresens aktiv
utarbetaspresens passiv
utarbetadepreteritum aktiv
utarbetadespreteritum passiv
utarbetaimperativ aktiv
Infinita former
att utarbetainfinitiv aktiv
att utarbetasinfinitiv passiv
har/hade utarbetatsupinum aktiv
har/hade utarbetatssupinum passiv
Presens particip
utarbetande
Perfekt particip
en utarbetad + substantiv
ett utarbetat + substantiv
den/det/de utarbetade + substantiv