SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
utlämna
ut|­lämna verb ~de ~t låta få dokument, miss­tänkt person etc.: ​ut­lämna el. lämna ut en handling; ​ut­lämna el. lämna ut en efter­lyst brottslinglämna utan skydd: ​ut­lämna el. lämna ut ngn
Finita former
utlämnarpresens aktiv
utlämnaspresens passiv
utlämnadepreteritum aktiv
utlämnadespreteritum passiv
utlämnaimperativ aktiv
Infinita former
att utlämnainfinitiv aktiv
att utlämnasinfinitiv passiv
har/hade utlämnatsupinum aktiv
har/hade utlämnatssupinum passiv
Presens particip
utlämnande
Perfekt particip
en utlämnad + substantiv
ett utlämnat + substantiv
den/det/de utlämnade + substantiv